אצ"ל 2 + 4 פתח תקווה

פרויקט חיזוק ותוספת בניה ( תמ"א 1) בפתח תקווה.
מצב קיים – בניין עם 2 כניסות. 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, סה"כ 18 דירות קיימות.
מתוכנן להבנות – 2 דירות בקומת הקרקע, 12 דירות בקומות טיפוסיות 4-5, 4 דירות בקומה 6. סה"כ 18 דירות חדשות.
הוגשה בקשה להיתר בניה.