בניין רקיע מע"ר מודיעין

קבוצת רכישה לבניין מסחר + משרדים ובו 78 יחידות בלב המע"ר המתפתח של מודיעין.

מנהל הקבוצה " אילה אגם".

קבלן : "ניר ברוש".

הבניה הושלמה והבניין אוכלס בשנת 2020.