דוידסון בשדרה – מע"ר מודיעין

קבוצת רכישה בלב המע"ר המתפתח של מודיעין.

בניין משרדים ומסחר.

חברה מנהלת – דוידסון.