בשנים האחרונות יותר ויותר פרויקטים נבנים כפרויקטים של תמ"א 38/1 וכעת ישנה בשורה אמיתית לרוכשי הדירות בפרויקטים אלו, המאפשרת פריסת תשלומים מרווחת יותר לקבלן מאשר בלוח התשלומים הישן הקבוע בחוק המכר.

את התיקון האמור בחוק המכר, הוביל משרד הבינוי והשיכון בראשות השר גלנט. עובר לתיקון זה, נדרשו הרוכשים לשלם לקבלן את מלוא התמורה בגין הדירה בחמש פעימות בלבד, ואילו כעת יוכלו לשלם את מלא הסכום לאחר שמונה פעימות.

בנוסף בוצעה התאמה של פריסת התשלומים שלשלבי הבניה. עובר לתיקון נדרשו הרוכשים לשלם לקבלן 60% מהתמורה עד גמר השלד, כעת הם ידרשו לשלם רק 46% מהתמורה עד שלב זה.
חשוב לציין, כי מדרג התשלומים האמור מתייחס רק למקרים בהם אין לפרויקט ליווי בנקאי על יד בנק או חברת ביטוח והבטוחה היחידה שיש לרוכש מול הקבלן היא רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש. במסלול זה במידה והקבלן נקלע לקשיים, הרוכש עצמו הוא זה שיצטרך לדאוג להמשך הבנייה ולכן קיימת חשיבות גדולה לשלבי התשלום וזאת על מנת  להבטיח שהכסף לא ירד לטמיון, כלומר לא ישולם בגין שלבים שלא בוצעו בפועל, ולאחר מכן הרוכש יצטרך לשלם שוב לקבלן חדש.

יודגש כי היקף הפרויקטים שפועלים בדרך זו, ללא ליווי בנקאי ושנותנים כבטוחה לקונה הערת אזהרה  קיים אך אינו נפוץ בשנים האחרונות של הבנייה החדשה.
הדרך הנפוצה כיום בפרויקטים אלו היא קבלת ליווי בנקאי לפרויקט. במידה והקבלן נקלע לקשיים הבנק יהיה אחראי לעצירת התשלומים ולסייע במציאת חלופות להמשך הפרויקט.

התקנות יחולו רק על דירות שחוזי המכר לגביהן נחתמו לאחר כניסת התקנות לתוקף ולא תהיה להן תחולה רטרואקטיבית לחוזי מכר שנחתמו לפני כניסתן לתוקף.

יפעת כרמי, עו"ד

ברייטהולץ-המר ושות' משרד עורכי דין