מגרש 104 קרית קריניצי

ליווי בניה עצמית של דירות גן + גג בשכונת קרית קריניצי.

התקבל היתר בניה. הפרויקט בבניה.