מגרש 105, מודיעין

ליווי קבוצת רכישה להקמת מבנה מעורב מסחר ומשרדים במע"ר של מודיעין ובן 77 יחידות.
מנהל הקבוצה- איילה אגם.
מצב- בבנייה.