מגרש 105, מודיעין2018-11-30T07:21:09+00:00

מגרש 105, מודיעין

ליווי קבוצת רכישה להקמת מבנה מעורב מסחר ומשרדים במע"ר של מודיעין ובן 77 יחידות.
מנהל הקבוצה- איילה אגם.
מצב- בבנייה.