פאגלין 5, תל אביב

ליווי קבוצת רכישה בבניין בן 35 דירות למגורים בשכונות "אזורי חן" תל אביב.
מנהל הקבוצה- "סופרין בע"מ".
הבניין מאוכלס מאז שנת 2014.